Skip to main content

Felelős Foglalkoztatók vagyunk!

Örömünkre szolgált átvenni az OFA képviselőjétől 2022. novemberében az elismerést. Ez számunkra nemcsak egy oklevél, hanem annak a midnennapi munkának az elsimerése, amelyet nap mint nap végzünk. Célunk továbbra is egy eredményes, jó hangulatú közösség építése.

Napjainkban a munkaerőpiac újabb és újabb kihívásokkal szembesíti a piac résztvevőit, így a felelős foglalkoztatás jelenléte a szervezetek életében még nagyobb jelentőséggel bír, mint eddig.

A pályázat évről évre összegyűjti és díjazza azokat a hazai munkáltatókat, amelyek kiemelkedő és iránymutató tevékenységet folytatnak a foglalkoztatás területén, valamint közzéteszi azokat a jó gyakorlatokat, melyek hozzájárulnak e terület fejlődéséhez.

A felelős foglalkoztatás jelentősége

A felelős foglalkoztató értékként kezeli a munkatársakat és olyan szervezeti kultúrát teremt, amely lehetővé teszi a szervezeti és személyes célok kölcsönösen előnyös összehangolását. Fejlesztik a munkatársak képességeit, támogatják a tisztességet és az egyenlőséget. Gondoskodnak a munkatársakról, kommunikálnak velük, elismerik őket, és oly módon motiválják az embereket, hogy építenek az elkötelezettségükre és motiválják őket arra, hogy készségeiket és tudásukat a szervezet hasznára kamatoztassák, növelve ezáltal a cég sikerességét. A felelős foglalkoztató vallja, hogy a folyamatos minőségjavítás a kötelessége, tudatosan alkalmazza az önértékelés és a külső audit elemeit is ennek érdekében.

Felelős Foglalkoztató

A minimumkövetelmények teljesítésén túl legalább 3 dimenzióban rendelkezik jó gyakorlattal. Uniós tagságra és címhasználatra egyaránt jogosult, felkérés alapján mentori funkciót is betölthet.

Arany minősítésű felelős foglalkoztató

Legalább 7 dimenzióban alkalmazott jó gyakorlat dokumentumokkal és helyszíni vizsgálati módszerekkel megfelelően alátámasztva, valamint belső munkatársi elégedettség felmérés megléte.