Skip to main content

GINOP Plusz-3.2.1-21

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása
a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról
A projekt célja, hogy a vállalkozásunk részére nyújtott támogatásnak köszönhetően munkahelyi képzések valósuljanak meg, ezzel növelve termelékenységünket. Ennek érdekében szervezetünk az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz kérelmet nyújtott be, sikerrel pályázott és az alábbi támogatásban részesült.
 • Kedvezményezett neve:
  BEURER-HUNGÁRIA KFT
 • Fejlesztés tárgya:
  A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról
 • Támogatási összeg:
  5 102 400 Ft
 • Támogatás intenzitása:
  50 %
 • Projekt várható befejezési dátuma:
  2023.10.31.
 • Projekt azonosító száma:
  VE/43/001606-2/2023

A projektek keretében megvalósuló képzések bemutatása:

Vezetők fejlesztése (16 óra)

A képzés célja:
Interperszonális kapcsolataink esetében többször előfordulhat, hogy vezetői szerepbe kerülünk. A képzés célja, hogy a résztvevő olyan tudásokkal, képességekkel vértezhesse fel magát, amelyek vezetői kompetenciáit gazdagítják.
A képzés tartalma:
A vezetés fogalma, értelmezései
Vezetői viselkedésformák: formális és informális hatalom, humán erőforrás szemléletű vezető, utasító vezető
Milyen a hatékony vezető? Általános jellemzők
Stílus elmélet: klasszikus vezetői stílusok: demokratikus, autokratikus, laissez-faire
Tulajdonság-elmélet: kezdeményezőképesség, intelligencia, önbizalom és magabiztosság, helikopter-szemlélet
Típus-elmélet: dzsungelharcos, játékos, szervezeti ember, mesterember
Kontingenciaelméleti: feladat környezet, a feladat, a vezető és a beosztottak tényezőinek vizsgálata.

Vezetők fejlesztése: teljesítményértékelés és visszajelzés

A képzés célja:
A képzés célja, hogy a résztvevők áttekintsék a vezetői folyamataikat és a vezetői szerepüket, különös tekintettel a saját és a munkatársak teljesítményértékelésére. A képzés további célja, hogy a résztvevők megtanuljanak hatékonyan és korszerűen visszajelzést adni, kérni és fogadni.
A képzés tartalma:
A vezetés fogalma, értelmezései
Milyen a hatékony vezető? Általános jellemzők
Vezetői viselkedésformák: formális és informális hatalom, humán erőforrás szemléletű vezető, utasító vezető
Stílus elmélet: klasszikus vezetői stílusok: demokratikus, utokratikus, laissez-faire
Tulajdonság-elmélet: kezdeményezőképesség, intelligencia, önbizalom és magabiztosság, helikopter-szemlélet
Milyen folyamatokat ural a vezető? Átvilágítás és koncepcióalkotás
A vezetői teljesítmény fogalma és mérési lehetőségei
Szóbeli kommunikáció (átkeretezés, tükrözés, nyitás, zárás stb.)
A valódi visszajelzés (megerősítő és konstruktív visszajelzés)
Visszajelzési helyzetek és technikák.

Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok (16 óra)

A képzés célja:
Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. A kommunikáció sokrétűsége és folyamatos változása miatt szükséges, hogy időközönként felelevenítsük ismereteinket és egy csokorba gyűjtve kiegészítsük új tudásokkal. A képzés célja épp emiatt az, hogy a résztvevő, túlnyomórészt kommunikációs gyakorlatokon keresztül olyan szintre jusson el, hogy a mindennapi életben felmerülő kommunikációs helyzetekben magabiztos, felkészült és hiteles legyen.
A képzés tartalma:
A kommunikáció alapmodellje.
A magyar nyelv sajátosságai, szemantika, grammatika, stilisztika.
Kommunikációs alapfogalmak, verbális és non-verbális kommunikációs eszközök és technikák rendszere.
A három alap kommunikációs stílus.
Szituációs gyakorlatok az asszertív kommunikációra, visszajelzések.

Konfliktuskezelés és stresszkezelés, a kiégés megelőzése (16 óra)

A képzés célja:
A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a konfliktus és konfliktuskezelés alapvető témakörét (fogalma, megnyilvánulási formái, okai), elsajátítson különféle konfliktuskezelő technikákat, amelyek sikeres alkalmazása hozzásegítik az asszertív konfliktuskezeléshez. A képzés további célja, hogy a résztvevők értsék az eu-stressz és a dissztessz közötti különbséget, felismerjék saját stresszfaktoraikat és preventív és reaktív technikákkal képesek legyenek csökkenteni a káros stresszt az életükben.
A képzés tartalma:
Konfliktus elméleti háttere (fogalma, megnyilvánulási formái, lehetséges okai). Asszertivitás fogalma, kommunikációs gátak, kommunikációs serkentők (pl.: Én-üzenetek) témaköre, ezek gyakorlatban történő kipróbálása. Konfliktus mindennapi megjelenési formáinak feltérképezése, különféle konfliktuskezelő technikák megismerése, ezek gyakorlatban történő kipróbálása, a saját konfliktuskezelő technika kialakítása, begyakorlása.
Szituációs gyakorlat a stressz hatásainak demonstrálására. A stressz fogalma Selye János nyomán (eu-stressz és disstressz, fiziológiai alapok, folyamatok a testben, biológiai háttér). A stressz jelei (fizikai, mentális). A stressz hatása: rövid és hosszú távú hatások. A stresszmentes állapot jellemzői Saját stresszfaktorok beazonosítása. Stressz és kiégés összehasonlítása. Különbségek azonosítása. A kiégés fogalma, rizikócsoportok, a kiégés fázisai és ezek jellemzői.
A kiégés megelőzésének módszerei. Stresszfaktorok minimalizálási technikái. A mindennapi feszültség levezetési módszerei. Preventív és reaktív stresszkezelő módszerek.
Szituációs gyakorlat a tanultak gyakorlására, visszajelzések, önreflexiók.

Adatbáziskezelés: Excel és Access

A képzés célja:
A képzés célja, hogy alapvető betekintést adjon az adatkezelésbe, az adatok típusaiba, megmutassa az adattisztítási módszereket. További cél, hogy a részvevők megismerjenek két programot, ezeket képesek legyenek használni a céljaiknak megfelelően, valamint képesek legyenek kiválasztani a céljaiknak legmegfelelőbb programot.
A képzés tartalma:
Az adatbáziskezelés céljai, lehetőségei
Adattípusok
Adattisztítás
Az Excel, mint adatbáziskezelő erősségei és korlátai
Az Access, mint adatbáziskezelő program erősségei és korlátai
Példák és gyakorlatok a résztvevők (munka)mindennapjaiból, annak eldöntése, mikor, melyik programot érdemes használni
Költség/haszon elemzés a programokra